version 4.1.0

วิธีการสร้าง Class ไว้ใช้งานเอง

  อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:58:01 น.      4,751 ครั้ง


วิธีการสร้าง Class ไว้ใช้งานเอง

แนะนำ

เนื้อหาในบทนี้จะมานำเสนอวิธีการสร้าง Class Component ใช้เองแบบเรียกใช้ผ่าน Yii::app()->ชื่อคลาส โดยเราจะสร้าง Class ทดสอบ คือ "เปลี่ยนวันที่และเวลาเป็นภาษาไทย" แบบง่าย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ต่อไปได้ ตามรูปแบบต่าง ๆ ที่เราต้องการ

บทนี้มีอะไรบ้าง

 1. ตอนที่ 1 เตรียมตั้งชื่อคลาสและชื่อไฟล์กันซะก่อน
 2. ตอนที่ 2 สร้างไฟล์คลาส Component ชื่อว่า "MyClass.php"
 3. ตอนที่ 3 ตั้งค่าไฟล์ Config ในส่วนของ Components
 4. ตอนที่ 4 เรียกใช้งาน Class Component ที่เราได้สร้างไว้

ส่วนประกอบ

 • CMyClass = ชื่อคลาสที่เราจะใช้เรียก (ชื่อคลาส ที่อยู่ในส่วนของ Config : Components)
 • MyClass = ชื่อคลาสจริง ๆ ของเรา (ชื่อคลาส ที่อยู่ในไฟล์ MyClass.php : [skeleton]/protected/components/MyClass.php)
 • MyVar = ชื่อตัวแปร ตั้งต้นที่ใช้กับคลาสเรา(เผื่ออยากจะใช้)


เพิ่มคำสั่งลงในไฟล์ "MyClass.php"

 class MyClass extends CApplicationComponent 
{

  public $MyVar = array();
  
  public function getVersion()
  {
    return 'CMyClass v.0.0.1';
  }
  
}


แทรกคำสั่งตั้งค่าไฟล์ Components ตามตัวอย่าง

 return array(
  .....                
  'components' => array(
    // แทรกคำสั่ง
    // CMyClass = ชื่อ คลาส ที่จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Yii::app(); (ex. Yii::app()->CMyClass;)
    'CMyClass' => array(
      // MyClass = ชื่อ คลาส ที่ถูกสร้างไว้ในไฟล์ [skeleton]/protected/components/CMyClass.php
      'class' => 'MyClass',
      // MyVar = ชื่อ ตัวแปร ที่ถูกสร้างไว้ใน Class :: MyClass ในไฟล์ CMyClass.php)
      'MyVar' => array('test' => 'value'),
      // test กับ value คือค่าอะไรก็ได้ที่จะส่งเข้าไปที่ class ของเรา
    ),
  ),
  ..... 
)


รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 1 | รูปภาพตัวอย่าง

1. ให้เราไปสร้างไฟล์ Controller ชื่อว่า "ExampleController.php" ในไดเรคทอรี่ [skeleton]/protected/controllers/ExampleController.php ก่อน

เพิ่มคำสั่งลงในส่วนที่ต้องการแสดงผล

 echo 'CMyClass : ';
echo Yii::app()->CMyClass->getVersion();

2. แก้ไขไฟล์ View ชื่อว่า "index.php" ในไดเรคทอรี่ [skeleton]/protected/views/example/index.php

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 2 | รูปภาพตัวอย่าง

3. เข้าไปยัง URL http://localhost/yii_demo/index.php?r=example เพื่อทดสอบการแสดงผลและแสดงดังรูป
นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment