version 4.1.0

บทที่ 7 รวมคำสั่งสำหรับการรับค่าจาก Form Input

  พุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 01:07:50 น.      4,925 ครั้ง


บทที่ 7 รวมคำสั่งสำหรับการรับค่าจาก Form Input

แนะนำ

ต่อจาก บทที่ 6 การใช้คำสั่ง สร้าง Forms & HTML หลังการสร้าง Form รับข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาแล้ว ลำดับต่อไปเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการรับค่าที่ถูกส่งมาจาก Form ดังกล่าวด้วย ซึ่งมันก็วิธีที่หลากหลายวิธีด้วยกัน ดังนั้นเราก็มาเริ่มศึกษากันเลยนะครับ


ค่าที่ถูกส่งมาในรูปแบบของ Method POST

 // name คือ ชื่อ input ที่ส่งข้อมูลมาเช่น <input name="name" type="text">
// ตรวจสอบค่าของตัวแปร ชื่อ name
if (Input::has('name')){
  $name = Input::get('name'); 
  echo $name;
}else{
  $name = 'ไม่พบข้อมูล';
  echo $name;
}

ในการตรวจสอบค่าของตัวแปรที่ถูกส่งเข้ามา เราสามารถเรียกใช้งานคำสั่ง Input::has('name') เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบค่าตัวแปรที่ถูกส่งเข้ามาได้เลยวิธีที่ 1 ดึงข้อมูลจากตัวแปร

 // name คือ ชื่อ input ที่ส่งข้อมูลมาเช่น <input name="name" type="text">
$name = Input::get('name');                
               

วิธีที่ 2 ดึงข้อมูลจากตัวแปร หากไม่พบข้อมูลให้ "กำหนดข้อมูลเบื้องต้น" แทน

 // name คือ ชื่อ input ที่ส่งข้อมูลมาเช่น <input name="name" type="text">
// หากไม่พบข้อมูลจากตัวแปร name ระบบจะดึงค่า "Eakkabin Jaikeawma" ใส่ลงไปแทน                 
$name = Input::get('name', 'Eakkabin Jaikeawma');               
               

วิธีที่ 3 ดึงข้อมูลจากตัวแปรพร้อมกันทั้งหมด

 
$input = Input::all(); // return array object              
               นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment