version 4.1.0

วิธีการดึงข้อมูลจากไฟล์ Config มาใช้ในแบบที่ต่างกัน

  เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 21:15:26 น.      1,797 ครั้ง


วิธีการดึงข้อมูลจากไฟล์ Config มาใช้ในแบบที่ต่างกัน

ตัวอย่างคำสั่งภายในไฟล์ config.php

 // in config/config.php
return new \Phalcon\Config(array(
  'database' => array(
    'adapter' => 'Mysql',
    'host'   => '127.0.0.1', // localhost
    'username' => 'root',
    'password' => 'root',
    'dbname'  => 'db_demo',
  ),
));

ตัวอย่างคำสั่งการใช้งาน

 // ภายในไฟล์ services.php
$di->set('config', function () use ($config) {
  return $config;
}, true);

// ภายในไฟล์ controller
$this->config->database->dbname; // แสดง | db_demo

// ภายในไฟล์ model
$this->getDI()->get('config')->database->host // แสดง | 127.0.0.1

// ภายในไฟล์ view
{{ this.config.database.host }}Credit

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ phalcontip.com


นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment