version 4.1.0

การดึงข้อมูล auto id หลังการบันทึก

  อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:56:31 น.      1,773 ครั้ง


การดึงข้อมูล auto id หลังการบันทึก

ตัวอย่างคำสั่ง Method afterSave()

 class Comments extends \Phalcon\Mvc\Model
{
  public function afterSave()
  {
    $this->refresh();
  }
}  

ตัวอย่างคำสั่ง การใช้งาน

 class CommentController extends ControllerBase
{

  public function saveAction()
  {
    if(!empty($_POST))
    {
      $addComment = new Comments(); // model Comments
      $addComment->name = $_POST['name'];
      $addComment->url = $_POST['url'];
      $addComment->email = $_POST['email'];
      $addComment->body = $_POST['body'];
      if($addComment->save()){
        return $addComment->id; // id คือ field ที่เป็น auto_id และ PK ด้วย
      }else{
        return false;
      }
    }
    
  }

}นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment