version 4.1.0

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

"ส่งต่ออีเมล์" รายการสั่งซื้อสินค้า (ได้รับหลักทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ)

พร้อมด้วยข้อมูลการชำระเงิน ระบุ "วันที่และเวลา" และ "รูปภาพหลักฐาน" ยืนยันการชำระเงินให้ชัดเจน

ส่งเข้าอีเมล์ "eakkabin_it@hotmail.com" เดียวเท่านั้น