version 4.1.0

ตั้งค่า NetBeans ทำงานร่วมกับ Google Chrome

  เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 14:20:45 น.      3,715 ครั้ง


ตั้งค่า NetBeans ทำงานร่วมกับ Google Chrome

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 1 | รูปภาพตัวอย่าง

1. เลือก Web Browser | Google Chrome ตามภาพ

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 2 | รูปภาพตัวอย่าง

2. ให้เราเข้าไปยัง Web Project ที่เราสร้าง (ซ้ายมือสุดของโปรแกรม) และ คลิกขวา เลือกเมนู "Run" ดังภาพ

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 3 | รูปภาพตัวอย่าง

3. กดปุ่ม "Go to Chrome Web Store" เพื่อเข้าไปยังเว็บ Web Store ที่รวม Appliction / Extension ของ Google Chrome ไว้

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 4 | รูปภาพตัวอย่าง

4. หลังการกดปุ่ม "Go to Chrome Web Store" แล้ว จะโผล่ไปยังหน้าเว็บไซต์ Web Store ของ Google Chrome ต่อไปก็ กดปุ่มติดตั้ง Extension ของ NetBeans (สีน้ำเงิน ดังภาพ) ที่ชื่อปุ่มว่า "Add To Chrome" ได้เลย

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 5 | รูปภาพตัวอย่าง

5. กดปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อยืนยันการติดตั้งตัว Extension ของ NetBeans ลงโปรแกรม Google Chrome ของเรา

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 6 | รูปภาพตัวอย่าง

6. เพิ่ม Extension ของ NetBeans ลงในโปรแกรม Google Chrome ของเราเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 7 | รูปภาพตัวอย่าง

7. สถานะปุ่มเปลี่ยนเมื่อ เพิ่ม Extension ของ NetBeans ลงในโปรแกรม Google Chrome สำเร็จ

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 8 | รูปภาพตัวอย่าง

8. กลับไปยังโปรแกรม NetBeans ของเรา และกดปุ่ม "Re-Run Project" ดังภาพ เพื่อเรียกใช้งาน Extension ของ NetBeans บน Google Chrome อีกครั้ง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 9 | รูปภาพตัวอย่าง

9. หากโปรแกรม NetBeans และ Extension ของ NetBeans บน Google Chrome เชื่อมต่อสมบูรณ์ จะปรากฏ ดังภาพที่เราเห็น ตามตัวอย่าง

เราสามารถทดสอบการทำงานนี้ได้ โดยให้เราทดลองแก้ไขคำสั่งภายในโปรเจกที่เราสั่งให้ Run อยู่ในขณะนี้ และ ทดลอง กดบันทึกการแก้ไข (save) จากนั้นกลับไปเปิด Google Chrome ในหน้าที่มีไอคอน NetBeans อยู่บน address bar ของ Browser ตามข้อที่ 9 (รูปภาพด้านบน)
นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment