version 4.1.0

ติดตั้ง Composer.phar บน Windown 7

  จันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:05:39 น.      8,730 ครั้ง


ติดตั้ง Composer.phar บน Windown 7

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 1 | รูปภาพตัวอย่าง

1. เข้าไปที่ URL เว็บหลักของ Composer ได้ที่ https://getcomposer.org/

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 2 | รูปภาพตัวอย่าง

2. กดปุ่ม Download ดังรูปด้านบน

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 3 | รูปภาพตัวอย่าง

3. ในหน้าเว็บไซต์ ให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่าสุด จะพบหัวข้อ Windows Installer ดังภาพ และ เลือก Composer-Setup.exe (แนะนำ)

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 4 | รูปภาพตัวอย่าง

4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ composer (หากใช้ XAMPP แนะนำเก็บไฟล์ไว้ในโฟล์เดอร์ htdocs) และ ทำตามขั้นตอน ดังรูป

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 5 | รูปภาพตัวอย่าง

5. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ "Composer-Setup.exe" ดังภาพ และ กดปุ่ม Next

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 6 | รูปภาพตัวอย่าง

6. เลือกเมนู "Do not install Shell Menus" ดังภาพ และ กดปุ่ม Next

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 7 | รูปภาพตัวอย่าง

7. เลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ "php.exe" ดังภาพ และ กดปุ่ม Next

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 8 | รูปภาพตัวอย่าง

8. กดปุ่ม "Install" เพื่อยืนยันการติดตั้ง Composer บน Windows OS ดังภาพ

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 9 | รูปภาพตัวอย่าง

9. ติดตั้ง Composer บน Windows OS สำเร็จแล้ว กดปุ่ม "Finish" ดังภาพ

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 10 | รูปภาพตัวอย่าง

10. ทดสอบการติดตั้ง Composer โดยใช้คำสั่ง Command Line ว่า composer ดังภาพ หากสำเร็จจะแสดงผลดังภาพ
นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment