version 4.1.0

ติดตั้ง Composer บน Mac OSX 10

  จันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 22:54:03 น.      4,418 ครั้ง


ติดตั้ง Composer บน Mac OSX 10

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 1 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเวอร์ชั่นของภาษา PHP ซึ่ง Composer รองรับต่ำสุดที่เวอร์ชั่น 5.3.2+ เป็นต้นไป เท่านั้น

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 2 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างโฟล์เดอร์ "local" และ "bin" โดยคำสั่ง sudo mkdir -p /usr/local/bin กดปุ่ม Enter กรณีครั้งแรกระบบจะให้กรอก "รหัสผ่าน" ด้วย

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 3 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขค่า permissions ของโฟล์เดอร์ "bin" ให้เป็น 777 นั่นคือ สามารถ "เขียนไฟล์" ลงไปได้ โดยใช้คำสั่ง sudo chmod 777 /usr/local/bin ซึ่งปกติ จะสามารถ "อ่านและประมวลผลได้อย่างเดียว" เท่านั้น

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 4 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 4 ให้เราพิมพ์คำสั่ง cd /usr/local/bin เพื่อเข้าไปยังตำแหน่งของโฟล์เดอร์ "bin" ที่ได้สร้างไว้ ในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 5 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์คำสั่ง curl -sS https://getcomposer.org/installer | php เพื่อดาวโหลดและติดตั้งไฟล์ Composer.phar ลงในโฟล์เดอร์ "bin" ดังกล่าว

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 6 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์คำสั่ง mv composer.phar composer เพื่อทำการย้ายไฟล์และเปลี่ยนชื่อไฟล์ จากเดิม "composer.phar" มาเป็น "composer" ดังตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 7 | รูปภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 7 คือการทดสอบการติดตั้ง Composer ลงบน Mac OSX โดยพิมพ์คำสั่ง composer หากติดตั้งสำเร็จ จะแสดงผลดังรูปภาพ
นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment