version 4.1.0

ตรวจสอบ filter input ด้วยฟังก์ชั่นของ PHP

  อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:58:45 น.      5,009 ครั้ง


ตรวจสอบ filter input ด้วยฟังก์ชั่นของ PHP

ตรวจสอบ Email แบบ GET

 // email คือ GET Key นะครับ
if(!($_GET['email'] == filter_input(INPUT_GET, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL))) 
{
  echo "รูปแบบ Email ไม่ถูกต้อง";
}
else
{
  echo "รูปแบบ Email ถูกต้อง";
}

Email ถูกต้อง

รูปภาพที่ 1 | Email ถูกต้อง

Email ไม่ถูกต้อง

รูปภาพที่ 2 | Email ไม่ถูกต้อง

หรือ ตรวจสอบ Email แบบ POST

 // email คือ POST Key นะครับ
if(!($_POST['email'] == filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL))) 
{
  echo "รูปแบบ Email ไม่ถูกต้อง";
}
else
{
  echo "รูปแบบ Email ถูกต้อง";
}

สามารถนำปรับใช้งานได้ตามความต้องการ เพราะยังมี Filter ที่ผมยังไม่ได้ยกตัวอย่างอีกมากมาย ศึกษาเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง

ตรวจสอบ URL แบบ GET

 // url คือ GET Key นะครับ
if(!($_GET['url'] == filter_input(INPUT_GET, 'url', FILTER_VALIDATE_URL)))
{
  echo "รูปแบบ URL ไม่ถูกต้อง";
}
else
{
  echo "รูปแบบ URL ถูกต้อง";
}

URL ถูกต้อง

URL ถูกต้อง

รูปภาพที่ 3 | URL ถูกต้อง

URL ไม่ถูกต้อง

URL ไม่ถูกต้อง

รูปภาพที่ 4 | URL ไม่ถูกต้อง

หรือ ตรวจสอบ URL แบบ POST

 // url คือ POST Key นะครับ
if(!($_POST['url'] == filter_input(INPUT_POST, 'url', FILTER_VALIDATE_URL)))
{
  echo "รูปแบบ URL ไม่ถูกต้อง";
}
else
{
  echo "รูปแบบ URL ถูกต้อง";
}

สามารถนำปรับใช้งานได้ตามความต้องการ เพราะยังมี Filter ที่ผมยังไม่ได้ยกตัวอย่างอีกมากมาย ศึกษาเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างแท็ก


Credit

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ php.net

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ w3schools.com


นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment