version 4.1.0

เขียนคำสั่ง JavaScipt เพื่อใช้ยืนยันการคลิกลิ้งค์

  อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:58:44 น.      3,539 ครั้ง


เขียนคำสั่ง JavaScipt เพื่อใช้ยืนยันการคลิกลิ้งค์

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพที่ 1 | รูปภาพตัวอย่าง

การใช้งาน เพียงแค่เราสร้างคำสั่ง JavaScript Function และ แทรกคำสั่ง OnClick ลงไปยัง Tag HTML a หรือ Tag ลิ้งค์ ที่เราต้องการให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม "ยืนยัน" ก่อนเข้าใช้งานลิ้งค์นั้น ได้ตามความต้องการ

คำสั่งแสดงลิ้งค์

 ไปยังเว็บไซต์ DriveSoftCenter.Net

สังเกตคำสั่งที่ถูก "แทรก" ลงใน Tag a นั้นคือคำสั่ง OnClick="return clickConfirm();" OnClick จะทำงานก็ต่อเมื่อ "ผู้ใช้คลิกลิ้งค์" เท่านั้น และคำสั่ง return clickConfirm(); คือคำสั่ง JavaScript อยู่ในรูปแบบของ JavaScript Function ซึ่งเมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิ้งค์ ระบบจะแสดง Dialog Box สอบถาม (ยืนยัน) ดังรูปด้านบน ถ้าผู้ใช้งาน กดปุ่ม ตอบตกลง ระบบจะส่งค่า true (ทำงาน) กลับมา แต่หากกดปุ่ม ตอบยกเลิก ระบบจะส่งค่า false (ไม่ทำงาน) กลับมาแทน

คำสั่ง JavaScript

 function clickConfirm(){
  var check = confirm('เขียน JavaScipt ยืนยัน (Confirm) เมื่อคลิกลิ้งค์');
  if(check == true){
    return true;
  }else{
    return false;
  }
}

การ return ค่า true, false

 • return true    => ให้ดำเนินการส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บตามที่ URL ได้ระบุในไว้ นั้นทันที
 • return false   => ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นและเปิด Dialog Box นั้นทันที


แท็ก


นักแปล / นักเขียน / เรียบเรียง

author

เอกบิณ ใจแก้วมา (แม็ก)

"โปรแกรมเมอร์ตัวเล็ก ๆ" สะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์มามากกว่า 11 ปี
# ติดตามผลงานได้ที่ | พบกับเราที่ Google+ | Facebook


Comment